Strømkalkulator | Forbrukslån på Dagen 20 År | Butikkinnredning | Beste Snømåking | Billigste Forsikringsselskap | Boligalarm Pris | Kredittkort | Billig Mobiltelefon
Hedgrinden – Fastighetsutveckling och Samhällsbyggnad 2018-10-10T22:24:40+00:00

Hedgrinden är en heltäckande tjänsteleverantör inom Fastighetsutveckling och Samhällsbyggnad!

Vi arbetar inom fyra tjänsteområden, Fastighetstransaktioner och rådgivning, Strategisk analys och rådgivning, Fastighetsförvaltning och vi håller bygg- och fastighetsrelaterade Utbildningar.

Transaktioner och Rådgivning

Transaktioner och Rådgivning

Rådgivning vid Fastighetsförvärv och Försäljning, Besiktning och Värdering och Finansieringslösningar!

Läs vidare!

Strategisk Analys och Rådgivning

Strategisk Analys och Rådgivning

Utredning, Analys och Strategi, Samhällsplanering, Mark och Exploatering, Fastighetsanalys och Fastighetsutveckling!
Läs vidare!

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Våra Förvaltningstjänster är kostnadseffektiva och omfattar Ekonomisk Förvaltning, Teknisk Förvaltning och Fastighetsskötsel.

Läs vidare!

Hedgrinden Utbildning

Hedgrinden Utbildning

Kurser inom Fastighetsutveckling och Samhällsbyggnad, Juridik, Teknik, Fastighetsekonomi, Miljö, Kund och Marknad!
Läs vidare!

Vi tar inga omvägar! Vi levererar resultat! Vi ger dig ökad vinst!

Vi har kompetensen, erfarenheten och energin! Vi hjälper dig att exploatera dina fastigheter och få full kontroll över dina processer, ditt ägande och dina fastigheters värde!

Fastighetsutveckling Samhällsbyggnad Utbildning Fastigheter
Fastighetsutveckling Samhällsbyggnad Utbildning Fastigheter

Våra kunder ger oss energi att göra uppdragen exceptionella!

Våra Konsulter är erfarna, kunniga, engagerade och ger våra Kunder den absolut bästa lösningen på var och en av de utmaningar de ställs inför.

Att verka inom Hedgrinden innebär en spännande, omväxlande och utmanande arbetsdag.

Att vara engagerad i Kundens utmaning, ger extra energi och motivation att alltid leverera högkvalitativa lösningar!

Vi är stolt över våra konsulter!

Våra kunder är både enskilda fastighetsägare, kommersiella fastighetsbolag, kommuner och offentliga myndigheter.