Billigste Strøm | Penger på Dagen | Billige Vinduer 2019 | Brøyting | Vardia Forsikring Erfaringer | Boligalarm Pris | Bruk av Kredittkort | Beste Mobilabonnement 2019

Hedgrinden genomför Fastighetsanalys!

Hedgrinden förvaltar dina fastigheter eller din BRF Ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning
Hedgrinden förvaltar dina fastigheter eller din BRF Ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning
Hedgrinden förvaltar dina fastigheter eller din BRF Ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning
Hedgrinden fastighetsanalys

Tjänsteområde Strategisk Analys och Rådgivning omfattar Utredning, Analys och Strategi, Samhällsplanering, Mark och Exploatering, Fastighetsanalys och Fastighetsutveckling!

Fastighetsanalys

Vikten av att göra en Fastighetsanalys kan inte överskattas! För att frigöra kapital, öka avkastningen eller uthyrda ytor är en fastighetsanalys mycket viktig. Är din Fastighetsanalys gjord?

Hedgrinden genomför fastighetsanalyser. Vi genomför fastighetsanalyser på enstaka objekt eller hela fastighetsbestånd.

Fastighetsanalysen innebär att vi går igenom den ekonomiska situationen för fastigheten eller beståndet, vi analyserar fastighetens driftkostnader och intäkter.

Vi går igenom kontrakt och avtal, analyserar hyresnivåer och villkor. Vi omförhandlar kontrakt och villkor vid behov.

Vi analyserar fastighetstaxeringen, uttagsskatter och nivåer av frivillig skattskyldighet och momsåterhämtning.

Vi går igenom skötselplaner, gränsdragningar och underhållsplaneringen, upprättar dessa vid behov och vi analyserar förvaltningsmodellen.

Vi går igenom fastigheten eller hela fastighetsbeståndet utifrån optimalt utnyttjande, teknisk skick och beskaffenhet. Vi undersöker detaljplaner, möjligheter till utökad användning, omdisponering, möjlighet till ökat antal byggrätter och ökad exploatering.

Utifrån Fastighetsanalyser läggs oftast en Optimeringsstrategi när det handlar om fler fastigheter eller ett helt fastighetsbestånd. Ett handlingsprogram för hur de mål sätts upp för ägandet ska nås och inom vilken tidshorisont.

Tjänsterna utförs både inom kommersiella fastighetsbestånd, centrumanläggningar, industrifastigheter, kommunala allmännyttor och kommunala bestånds av förvaltningsfastigheter.

När vi tar oss an ett uppdrag eller ett objekt har vi tillgång till hela bredden kompetenser och tjänster inom Hedgrinden.

Du får kunskaper och förslag till åtgärder som är direkt lönsamma för dina affärer!

Är du intresserad av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss direkt på telefon 026-12 30 00.

Hedgrinden fastighetsanalys

Kontakta oss!

Ring oss! Telefon 026 – 12 30 00

Hedgrinden-logo-for-kontakt2
Framsidan-kopia.jpg

Hedgrinden Property Consulting AB
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Telefon (vx): 026 -12 30 00

Tack för att du kontaktar oss!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Få vårt Nyhetsbrev via Epost!
  

Ämne

Ditt meddelande

[/fusion_modal]
Kontakta Oss!

Nyheter på e-post!

Din epost (obligatorisk)

  

Hedgrinden fastighetsanalys
Hedgrinden fastighetsanalys
2017-07-11T10:42:34+00:00 2015/12/14|