Kraftpriser | Hva er Forbrukslån | Pipehatt | Snekkere | Behandlingsforsikring | Husalarm | Kredittkort for Studenter | Boliglån Rente

Hedgrinden mäter hur hög nivå av Radon ditt boende har!

Hedgrinden mäter radon

FAKTA OM RADON

Vad är Radon? Radon är ett grundämne, med nummer 86 i det periodiska systemet. Det är en radioaktiv ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet uran sönderfaller.

Halveringstiden för Radon är 3,8 dagar, själva Radongasen är inte farlig utan det är då den sönderfaller det avges skadlig joniserande strålning.

Gasen är färg- och luktfri och kan bara upptäckas genom mätning med elektroniska Radonmätare eller passiva mätdosor.

Vilka gränsvärden gäller för förekomst av Radon? Radon mäts i enheten Bequerel. Strålsäkerhetsmyndigheten har satt ett gränsvärde på 200 Bq/m³ luft (bequerel per kubikmeter). För hus med hyresgäster ställs krav från miljökontoren att radonhalterna ska kunna redovisas.

Hur sprider sig Radon? Radon förekommer i mark, grundläggningsmaterial, byggmaterial, vatten men det är den radonberikade markluften som innebär ett problem för inomhusklimatet, främst under perioden oktober till mars. Radongasen letar sig vanligen fram genom skadade eller bristfälliga golvkonstruktioner då ett undertryck av luft uppstår under vintern och gasen lättare fyller upp undertrycket.

Hur åtgärdas en för hög luftburen Radon-nivå? Beroende på nivån och källan till förekomsten av Radon ser åtgärdsprogrammen olika ut. Vid höga nivåer krävs ofta omfattande anläggning med radonbrun och avluftning, vid måttliga nivåer möjligen enbart avluftning och vid minimalt överskridet gränsvärde kan det räcka med någon extra ventil och en översyn av exempelvis fönstertätning.

Då källan är i själva byggmaterialet är det en mer komplicerad åtgärd som får bedömas i fall till fall.

Hedgrinden mäter radon

Nu är hög tid att mäta hur hög nivå av Radon ditt boende har! Bästa mätperioden är oktober till mars.

Hedgrinden hjälper dig snabbt få kontroll på vilka nivåer Radon ditt boende eller dina fastigheter innehåller!

En korttidsmätning tar 7 dagar och du får ett sammanvägt medelvärde i förhållande till gällande gränsvärden. En långtidsmätning tar ca 2-3 månader.

Vi kan också göra en Direktmätning vid önskan om snabbt resultat tex vid en försäljning. Direktmätning tar ca 1 timme.

Vi använder Radonmätare kontrollerade av Strålsäkerhets-myndigheten i Solna.

Vi samarbetar med experter på Radonsanering och hjälper er hitta de bästa lösningarna för att åtgärda för höga värden Radon. Vi installerar exempelvis radonbrunnar och avluftningssystem.

Typer av mätning
– Direktmätning sker vanligen vid överlåtelse (försäljning) av fastighet och ett uppmätt Radonvärde är viktigt i samband med köpet/försäljningen. Besök på plats och placering av utrustning. Vid en direktmätning använder vi oss av elektronisk mätutrustning med möjlighet till direkt resultat. Mätningen tar vanligtvis en timme beroende på antal mätpunkter och fastighetens storlek.

– Korttidsmätning med elektronisk mätutrustning sker under ca tre dagar. Besök på plats och placering av mätare på lämplig mätplats. Efter mätperioden hämtas utrustning och ett mätresultat avläses. Rapport skrivs ut direkt på plats.

– För kort- och långtids mätning med Mätdosa skickas ett paket till beställaren med beställt antal dosor inom tre arbetsdagar. Med Mätdosorna följer instruktioner för placering och hantering av dosor. Ett returpaket följer med som Mätdosorna läggs i efter avslutad mätning och som returneras portofritt till MRMs analyslaboratorium i Umeå. Efter analys av dosor kommer ett mätprotokoll per post med uppmätta värden.

Fyll i din beställning här!

Beställ Radonmätning eller Mätdosor.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Hedgrinden mäter radon
Hedgrinden mäter radon
Hedgrinden mäter radon

Kontakta oss direkt för tidsbokning på telefon 026 – 12 30 00!

Nyheter på e-post!

Din epost (obligatorisk)

  

Du kan läsa mer om Radon i följande länkar till Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen.

Boverket RadonSocialstyrelsen Radon
Strålsäkerhetsmyndigheten Radon
2017-07-11T10:42:33+00:00 2015/12/15|