Strøm | Låne Penger | Puhelinliittymä vertailu | Billigst Bredbånd | Boligforsikring | Husalarm | Nytt Kredittkort | Boliglån
Due Diligence 2017-09-17T21:47:23+00:00

Hedgrinden genomför Due Diligence!

Hedgrinden förvaltar dina fastigheter eller din BRF Ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning
Hedgrinden förvaltar dina fastigheter eller din BRF Ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning

Tjänsteområde Fastighetstransaktioner och Rådgivning omfattar Fastighetsförvärv och Försäljning, Besiktning och Värdering, Kapitalplacering och Fastighetspaketering!

Beställ en Due Diligence innan förvärvet!

Due Diligence är en mer djupgående och omfattande analys och utvärdering vid primärt större transaktioner.

Det innebär en total genomlysning av bolag eller fastighet från ett flertal utgångspunkter och ger aktörerna en heltäckande bild av bolagets eller fastighetens situation.

Due Diligence omfattar i grunden dessa steg nedan och kan vid behov ytterligare byggas ut. En Due Diligence genomförs ofta av ett team av specialister som tillsammans analyserar och utvärderar objektet och slutligen avrapporterar resultatet till beställaren.

Steg i en Due Diligence:
• Förberedelse
• Informationsinsamling
• Analys
– Kommersiell besiktning
– Finansiell besiktning
– Skattemässig besiktning
– Legal besiktning
– Teknisk besiktning och miljöbesiktning
• Rapportering
• Uppföljning

När vi tar oss an ett uppdrag eller ett objekt har vi tillgång till hela bredden kompetenser och tjänster inom Hedgrinden.

Du får kunskaper och förslag till åtgärder som är direkt lönsamma för dina affärer!

Är du intresserad av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss direkt på telefon 026-12 30 00.

Hedgrinden fastighetsanalys

Ring oss! Telefon 026 – 12 30 00