Vi utvecklar fastigheter

Kortfattat handlar fastighetsutveckling om att ta till vara på en fastighets maximala potential. Det är ett antal olika delar som spelar in i hur stor avkastning en fastighet eller ett fastighetsbestånd ger och utveckling krävs för att maximera värdet.

Vi genomför analyser av fastigheternas ekonomi och användning och föreslår hur avkastningen och värdet kan maximeras

Vi formulerar en förvaltningsstrategi och en förvaltningsmodell inklusive en genomlysning av förvaltningsorganisationen och dess effektivitet.

Vi analyserar möjligheter och föreslår åtgärder för ökad exploatering. Vi förhandlar hyror och andra avtal, hittar nya hyresgäster och vi kan genomföra analys och utredning av taxeringsvärden.

Fastighetsförädling, vi utvecklar fastigheter och mark och skapar ett mervärde för ägare och för en köpare

Fastighetsutveckling är vanligt inför en försäljning för att realisera så stort värde som möjligt.

Förhandling – nyckeln till framgång!

För att förhandla framgångsrikt krävs massor av kunskap och framför allt, erfarenhet.

Du behöver veta exakt vilka delar i förvaltningen eller fastigheternas ekonomi du behöver korrigera och med den kunskapen som utgångspunkt, hur du ska lägga upp förhandlingen för att nå dina mål. För detta kvävs det en total genomlysning av bolag, förvaltning och fastigheter från ett flertal utgångspunkter för att få en heltäckande bild av bolagets eller fastighetens situation.

Vi har både kunskapen och erfarenheten. Efter en genomgång av ditt fastighetsinnehav och en analys av läget och vilka potentialer dina fastigheter har, lägger vi upp en strategi och genomför förhandlingar och andra korrigeringar för att fastighetsvärdet och avkastningen ska maximeras.