Stabil strategi som ger ökat värde

Med stor kunskap, lång erfarenhet, lyckade resultat och ett stort nätverk hjälper vi dig med fastighetsekonomiska frågeställningar och beslutsunderlag.

Vi gör en analys av bolaget, fastigheterna eller affären ur ett strategiskt perspektiv och ger dig svar på vad som ger den ett mervärde. Vi gör stabila analyser av förutsättningarna och vi tar fram framgångsrika strategier för maximerad avkastning och värde.

Vi genomför Strategisk analys

Analys inför ett strategiskt beslut kan vara det som avgör om beslutet blir en framgång eller inte. Vi har lång erfarenhet av att grunda för ett lyckat beslut.

  • Vi genomför strategiska analyser av fastighetsinnehav och tar fram fastighets- eller portföljstrategier för ökad och optimerad avkastning
  • Vi bidrar med benchmarking och omvärldsanalyser inför beslut
  • Vi ger stöd och råd i beslutsprocesser till Styrelse och VD – Styrelsestöd och ledningsstöd
  • Rådgivning inför större investeringar
  • Rådgivning vid omstrukturering och utvecklingsprocesser
  • Affärsplaner – upprättande, utförande och uppföljning
  • Stöd och råd vid framtagande och formulering av Mål och Vision
  • Implementering av strategiska förändringar