Vi förmedlar fastigheter och projekt

Kunder kontaktar oss för att få hjälp med att avyttra mark, fastigheter, projekt eller bolag. Vi har kontakterna och kunskapen att genomföra en verkligt bra affär för både dig som säljare och för den som köper och vi kan hjälpa dig sätta rätt pris.

Andra kunder kontaktar oss för att köpa råmark, detaljplanelagd mark, enstaka fastigheter, projekt eller hela bestånd. Vi jobbar genom vårt kontaktnät och vi länkar samman köpare och säljare. Kontakta oss om du behöver hjälp att sälja eller om du har ett behov av att förvärva, vi hjälper dig.

Vi genomför försäljningar och förvärv

Vi genomför och hanterar försäljningar och förvärv, från enskilda objekt till komplexa portföljaffärer och bolagstransaktioner. Vi kan göra det som företrädare för dig eller som ditt stöd i processen. Vi har juridiska, tekniska, skattemässiga och affärsmässiga kompetenser att genomföra dina transaktioner. Vi har kontaktnätet för att sätta ihop affären och få ett avslut. 

Försäljning

Vid försäljningsuppdrag projektleder vi genom hela försäljningsprocessen.

Vi hjälper er med:
• Analys och beräkning av skattekonsekvenser
• Försäljningsstrategi, paketering, mm
• Framtagning av försäljningsmaterial
• Marknadsanalys och fastighetsvärdering
• Identifiering av utvecklingsåtgärder som ökar värdet
• Aktiv marknadsföring till investerare
• Förhandling, köpeavtal, köpebrev och överlåtelse av er fastighet

Förvärv

Vid förvärvsuppdrag söker vi efter fastigheter eller fastighetsbestånd enligt era krav och önskemål och bistår med expertis under transaktionsprocessen.

Vi hjälper er med:
• Analys och beräkning av skattekonsekvenser
•Marknadsanalys, förvärvsstrategi, paketering, mm
• Identifierar lämpliga förvärvsobjekt
• Bankkontakter och finansieringslösningar
• Kontakt med kommuner och andra myndigheter
• Förhandlar, tar fram köpeavtal, köpebrev och förvärvar fastigheten eller beståndet

referensobjekt

Vi genomför Due Diligence

Due Diligence är en mer djupgående och omfattande analys och utvärdering vid primärt större transaktioner.

Det innebär en total genomlysning av bolag eller fastighet utifrån legala,ekonomiska och tekniska aspekter och ger aktörerna en heltäckande bild av bolagets eller fastighetens situation.

En Due Diligence genomförs ofta av ett team av specialister som tillsammans analyserar och utvärderar objektet och slutligen avrapporterar resultatet till beställaren.