Strøm | Billigste Forbrukslån 2019 | Test av Varmepumper 2019 | Billig Varmepumpe 2019 | Inntektsforsikring | Husalarm | Kredittkort Liste | Advokat
Telefon (vx): 08 - 29 33 00|info@hedgrinden.se
Kurser 2017-09-17T22:17:21+00:00

Välkommen till Hedgrinden Utbildning!

Sluta aldrig lära dig nytt!
Vi utvecklas under hela livet genom att få nya kunskaper, erfarenheter och insikter. Därför tycker vi på Hedgrinden att det är viktigt att erbjuda utbildningar som ger dig en chans att få allt detta. Vi har en utbildning för just dig.

Vi tycker det är spännande och utvecklande med nya utbildningar och vi hoppas att du efter en genomförd utbildning hos oss känner att du går hem fylld med ny kunskap och energi – att du unnat dig en dag där du fått växa och vidareutbilda dig.

Fortlöpande utbildning är viktigt både för dig som individ liksom för ditt företag.

Välkommen till Hedgrinden Utbildning!

 

Här kan du snart ladda ner vår Utbildningskatalog för 2016!

 

Aktuella öppna kurser

Fastighetsjuridik fastighetskurser
 • Anbudsskolan, Steg 1, Grunder i LOU och vinnande anbud
 • Anbudsskolan, Steg 2, Anbudsstrategier
 • Entreprenadjuridik, Steg 1 – Grund i avtalsrätt och AB 04
 • Entreprenadjuridik, Steg 2 – ABT 06 och fördjupning
 • Entreprenadjuridik – AB 04 – Endagskurs i AB 04
 • Entreprenadjuridik – ABT 06 – Endagskurs i ABT 06
 • Entreprenadjuridik – ABT 06 – Fördjupning och praktikfall
 • Entreprenadjuridik – ABK 09 – Endagskurs i ABK 09
 • Hyresjuridik, Steg 1, Grundutbildning – bostäder
 • Hyresjuridik, Steg 2, Fortsättningsutbildning – bostäder
 • Hyresjuridik – Kommersiella lokaler
 • Entreprenader och försäkring
 • Upphandling enligt LUF
 • Offentlighetsprincipen och fastighetsbolag
Fastighetsteknik fastighetskurser
 • Driftteknik, energi- och komfortkontroll för Drifttekniker
 • Mätmetoder i fastigheter
 • Styr- och reglerteknik, fastighetsautomation
 • Fukt och mögel – Fuktteori, mätteknik och skadebesiktning
 • Myndighets- och statusbesiktningar för fastigheter
 • Radon, kontroll och åtgärder – Att förebygga skador
 • Teknisk projektledning – Tekniska projekt inom Samhällsbyggnad och Fastigheter
Fastighetsekonomi fastighetskurser
 • Grundkurs i ekonomi, företagsekonomi för icke-ekonomer
 • Ekonomi för chefer – Affärsmässighet och ekonomi
 • Ekonomisk fastighetsanalys för fastighetsägare och förvaltare
 • Investeringsekonomi – För projektledare, arkitekter och förvaltare
Fastighetsmiljö Arbetsmiljö miljö fastighetskurser
 • PBL – översiktskurs
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U och BAS-P
 • Miljöcertifiering av byggnader
 • Innemiljö och lagkrav
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Arbetsmiljö för bygg- och fastighetssektorn
 • Internkontroll av arbetsmiljön
 • Att vara chef
 • Kommunikation och ledarskap
 • Ledningsgruppsdynamik
 • Att leda i förändring
 • Gruppen tar ansvar
Kundtjänst fastighetsmarknad Kundvård fastighetskurser
 • Service och kundrelationer i fastighetsbranschen
 • Försäljningsstrategier och marknadskommunikation
 • Att bygga ett lyckat kundservicecenter
Samhällsbyggnad fastighetsutveckling fastighetskurser
 • Näringsliv och Kommun i Samverkan

Företagsförlagda kurser

En företagsförlagd fastighetskurs är ett mycket kostnadseffektivt sätt att ge personalen en gemensam utbildningsplattform.

Vi erbjuder samtliga kurser i vår katalog som företagsförlagda kurser. Det kan även vara så att du saknar en öppen kurs på just din ort?

Kontakta oss för en offert!

Utbildningsansvarig är Hedgrindens Teknisk chef, Hans Zetterholm.

Telefon (vx): 026-12 30 00
Mobil: 070-214 28 26.
E-post: hans.zetterholm@hedgrinden.se

Du kan också e-posta frågor till info@hedgrinden.se så hjälper vi dig.

För frågor kring kursanmälan och praktiska frågor kontaktar du vår säljare för kurser, Mikael Juhlin, som gärna hjälper dig rätt.

Telefon: 070-246 74 00
E-post: mikael.juhlin@hedgrinden.se